top of page

Polityka prywatności

www.saadanisafarilodges.com jest własnością The Saadani Experience Ltd. Niniejsza Polityka prywatności została stworzona, aby poinformować Cię o naszych praktykach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które możesz podać za pośrednictwem tej witryny. Dziękujemy za przeczytanie niniejszej Polityki prywatności przed użyciem. Ta strona jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych produktami i usługami dostarczanymi przez Saadani Safari Lodge. Saadani Safari Lodge oferuje możliwość doświadczenia on-line, kierując się Twoimi preferencjami i zainteresowaniami. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności wszelkich danych osobowych.

Rodzaje danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny (bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich) to pliki cookie, dane dotyczące użytkowania, adres e-mail, imię, nazwisko i wiek dzieci (jeśli dotyczy). Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez użytkownika lub, w przypadku danych dotyczących użytkowania, są gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej witryny.

Wszystkie dane wymagane przez tę stronę są obowiązkowe, a ich brak może uniemożliwić świadczenie usług. Jeżeli na tej stronie określone dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mogą nie przekazywać ich bez jakichkolwiek konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania usługi. Użytkowników, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu z właścicielem danych. Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich, z których korzysta ta witryna, ma na celu świadczenie usług wymaganych przez użytkownika.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub przekazane za pośrednictwem tej witryny i potwierdzają, że uzyskują zgodę osoby trzeciej na przekazanie danych właścicielowi danych.

Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usługi zamówionej przez użytkownika. Użytkownik zawsze może poprosić właściciela danych o ich zawieszenie lub usunięcie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wiedzieć, czy jego dane osobowe były przechowywane i może skonsultować się z właścicielem danych, aby poznać ich treść, zweryfikować ich poprawność lub zażądać ich uzupełnienia, usunięcia, aktualizacji lub poprawienia.

Dane użytkownika są zbierane w celu umożliwienia właścicielowi świadczenia usług, a także w następujących celach: analityka, zarządzanie kontaktami, wysyłanie wiadomości i kontakt z użytkownikiem. Możemy wykorzystywać Twoje dane do ulepszania zawartości naszej witryny, dostosowywania witryny do Twoich preferencji, przekazywania Ci informacji (jeśli o to poprosiłeś), do naszych celów marketingowych i badawczych oraz do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności .

Jeśli podajesz na tej stronie informacje umożliwiające identyfikację, możemy połączyć takie informacje z innymi aktywnie gromadzonymi informacjami, chyba że określimy inaczej w momencie ich zbierania. Podejmiemy uzasadnione środki, aby zapobiec łączeniu informacji umożliwiających identyfikację osoby z informacjami gromadzonymi pasywnie, chyba że wyrazisz na to zgodę.

Saadani Experience Ltd może ujawnić dane osobowe użytkownika innym firmom Saadani Safari Lodge, które zgadzają się traktować je zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Ponadto Saadani Safari Lodge w pełni wykorzysta wszystkie informacje uzyskane za pośrednictwem tej witryny, które nie są w formie umożliwiającej identyfikację.

Administrator i właściciel danych. Dalsze informacje dotyczące gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od właściciela danych w dowolnym momencie: marketing@saadanisafarilodges.com.

Pełna zawartość tej witryny jest własnością i jest kontrolowana przez Saadani Safari Lodge i jest chroniona światowymi prawami autorskimi. Możesz pobierać treści do użytku osobistego wyłącznie w celach niekomercyjnych. Niedozwolona jest modyfikacja lub dalsze powielanie treści.

Saadani Safari Lodges dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby umieścić na tej stronie aktualne i dokładne informacje, ale nie udziela żadnych gwarancji, oświadczeń ani zapewnień co do ich dokładności, aktualności lub kompletności dostarczonych informacji. Saadani Safari Lodge nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do tej witryny lub z polegania na jakichkolwiek informacjach podanych na tej stronie. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wygląd handlowy i produkty na tej stronie są chronione międzynarodowo. Żadnego z nich nie można używać bez uprzedniej pisemnej zgody Saadani Safari Lodge, z wyjątkiem identyfikacji produktów lub usług firmy.

 

Ważna uwaga dotycząca przetwarzania danych w związku z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited. Jeżeli organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych, które odbywa się za pośrednictwem tej strony internetowej, ma swoją podstawę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, powiązane przetwarzanie danych Google Analytics jest wykonywane przez Google LLC. Google Ireland Limited i Google LLC. zwana będzie dalej „Google”.

Google Analytics używa „cookies”, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze osoby odwiedzającej witrynę, aby pomóc witrynie przeanalizować jej korzystanie z witryny. Informacje generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP) na temat korzystania ze strony internetowej są zwykle przesyłane i przechowywane przez Google.

Google Analytics jest używany na tej stronie wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. To rozszerzenie zapewnia anonimizację adresu IP przez obcięcie i wyklucza bezpośrednie odniesienie osobiste. Za pomocą tego rozszerzenia Google skraca adres IP odwiedzającego witrynę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP odwiedzającego witrynę zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Adres IP, który jest podawany przez przeglądarkę odwiedzającego witrynę podczas korzystania z Google Analytics, nie będzie łączony przez Google z innymi danymi z Google.

W imieniu operatora witryny Google będzie wykorzystywać zebrane informacje w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z witryną i Internetem na rzecz operatora witryny (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na optymalizacji tej strony internetowej, analizie korzystania ze strony internetowej i dostosowaniu treści. Interesy użytkowników są odpowiednio chronione poprzez pseudonimizację ich danych.

Google LLC. oferuje gwarancję utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych na podstawie europejskich standardowych klauzul umownych. Dane przesłane i powiązane z plikami cookie Google Analytics, np. identyfikatory użytkownika lub identyfikatory reklamowe, zostaną automatycznie usunięte po 50 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania minął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Odwiedzający stronę może zrezygnować z używania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Odwiedzający witrynę może również uniemożliwić Google zbieranie informacji (w tym ich adresu IP) za pomocą plików cookie i przetwarzanie tych informacji, pobierając tę wtyczkę do przeglądarki i instalując ją: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Odwiedzający stronę internetową może uniemożliwić gromadzenie danych za pośrednictwem Google Analytics na tej stronie internetowej, klikając tutaj . Stosowany jest wówczas plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu w przyszłości danych odwiedzających witrynę podczas odwiedzania tej witryny.

Więcej informacji na temat przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości dezaktywacji można znaleźć w Polityce prywatności Google ( https://policies.google.com/privacy ) oraz w ustawieniach Google Ads ( https://adssettings .google.com/authenticated ).

 

reCAPTCHA

Korzystamy z usługi reCAPTCHA udostępnianej przez Google LLC (Google), aby chronić Twoje zgłoszenia za pośrednictwem internetowych formularzy zgłoszeniowych na tej stronie. Ta wtyczka sprawdza, czy jesteś osobą, aby zapobiec (nad)używaniu niektórych funkcji witryny przez boty spamujące (w szczególności komentarze). To zapytanie dotyczące wtyczki obejmuje przesłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google dla usługi Google reCAPTCHA. W tym celu Twój wkład zostanie przekazany i wykorzystany przez Google. Jednak Twój adres IP został wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i jako taki jest anonimowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej usługi. Adres IP przekazany przez reCaptcha z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi od Google.
Gromadzenie danych podlega przepisom o ochronie danych Google (Google Inc.). Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Korzystając z usługi reCAPTCHA, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

bottom of page